P2P理财综合排名     p2plc.org

# 本排名计算依据:2017年5月网贷之家评级、网贷天眼评级、融360评级
# 本排名基于公益、客观的原则,帮助投资者更好地了解市场状况,不对具体投资行为担责。


综合排名平台名称综合评分网贷之家排名网贷天眼评级融360评级
1宜人贷99.5   搜一搜...1A+A
2陆金服99.5   搜一搜...2A+A
3拍拍贷96.5   搜一搜...3A+A
4人人贷96.5   搜一搜...4A+A-
5微贷网96.2   搜一搜...5A+A
6点融网92.4   搜一搜...7AA-
7投哪网91.9   搜一搜...10A+A-
8爱钱进91.6   搜一搜...6AB+
9积木盒子91.3   搜一搜...11AA
10有利网89.3   搜一搜...9AB+
11翼龙贷88.8   搜一搜...12AA-
12麻袋理财87.8   搜一搜...13AA-
13宜贷网86.2   搜一搜...15A+B+
14凤凰金融84.4   搜一搜...19AB+
15ppmoney83.7   搜一搜...16AB+
16小赢理财81.2   搜一搜...28A+B+
17民贷天下80.4   搜一搜...18B+B
18团贷网80.3   搜一搜...17B+B+
19你我贷80   搜一搜...23AB+
20人人聚财72.8   搜一搜...20B+B
21开鑫贷71.7   搜一搜...14 A
22诺诺镑客70.7   搜一搜...22B+B-
23东方汇64.9   搜一搜...21A 
24银湖网64.9   搜一搜...37B+B-
25海融易64.3   搜一搜...50B+B
26鑫合汇64   搜一搜...33B+B-
27友金所63.1   搜一搜...29BB-
28珠宝贷63.1   搜一搜...30BB
29信融财富62.5   搜一搜...27BB
30银豆网61.6   搜一搜...34BB-
31和信贷61   搜一搜...35BB-
3291旺财60.5   搜一搜...48B+B
33口袋理财59.4   搜一搜...24BC
34博金贷57.9   搜一搜...39BB-
35红岭创投57.5   搜一搜...55B+B-
36理想宝56.5   搜一搜...32BC
37短融网56   搜一搜...31B+ 
38金开贷55.5   搜一搜...54B+B-
39搜易贷55.5   搜一搜...8  
40杉易贷54.7   搜一搜...26 B-
41向上金服53.5   搜一搜...40BB-
42金宝保52.4   搜一搜...43 B
43e路同心50.7   搜一搜...38 B-
44鹏金所50.2   搜一搜...49 B
45理财范49.2   搜一搜...73B+B-
46首金网47.4   搜一搜...61BB
47联金所47   搜一搜...25  
48拓道金服46.8   搜一搜...53BB-
49生菜金融45.9   搜一搜...67B+B-
50付融宝45.7   搜一搜...63BB-
51道口贷45.4   搜一搜...51B+ 
52抱财网44.9   搜一搜...47BC
53新联在线43.3   搜一搜...44 C
54永利宝41.9   搜一搜...42 C
55银客理财41.5   搜一搜...36  
56理财农场39   搜一搜...41  
57合拍在线37.8   搜一搜...70BB-
58广州e贷37.7   搜一搜...87B+B-
59恒信易贷37.7   搜一搜...62 B-
60银客网37.3   搜一搜... B+B
61信用宝37   搜一搜...45  
62融金所36.6   搜一搜...86B+B-
63聚宝匯36.5   搜一搜...46  
64融贝网33.5   搜一搜...52  
65金联储33.3   搜一搜...56B 
66温商贷32.4   搜一搜...57 C-
67今日捷财32.1   搜一搜...59B 
68广信贷31.9   搜一搜...78BC
69小牛在线31.8   搜一搜... B+C
70万盈金融31   搜一搜...69B 
71金投行30.5   搜一搜...58  
72口贷网30.3   搜一搜...71BC
73链链金融30   搜一搜... B+B-
74可溯金融29.5   搜一搜...60  
75开鑫金服29.1   搜一搜... A+ 
76小诺理财27.5   搜一搜...64  
77合时代27   搜一搜...79 C
78金信网27   搜一搜...65  
79玖富26.8   搜一搜...  A-
80信而富26.6   搜一搜...  A-
81e融所26.5   搜一搜...66  
82铜掌柜26.2   搜一搜...99B+C
83网信理财25.8   搜一搜...  B+
84米缸金融25.7   搜一搜...90 B-
85桔子理财25.6   搜一搜...  B+
86礼德财富25.5   搜一搜...68  
87后河财富23.6   搜一搜...77 C
88元宝36523.5   搜一搜...72  
89北京众信金融23.1   搜一搜... B+ 
90365易贷23   搜一搜...  B
91果树财富22.8   搜一搜...80B 
92易港金融22.5   搜一搜...74  
93网利宝22   搜一搜...75  
94大麦理财21.5   搜一搜...76  
95汉金所21   搜一搜... BB-
96邦帮堂20.6   搜一搜...  B-
97玖融网20.4   搜一搜... BC
98恒大金服19.5   搜一搜... B+ 
99金银猫19.3   搜一搜...94 C
100德众金融19   搜一搜...  B-


邮箱:p2plc@139.com
更新:2017年5月29日